Zmiany w technologii produkcji stolarki PVC

Szanowni Państwo,
informujemy o zmianach w procesie produkcji okien PVC mających na celu udoskonalenie właściwości użytkowych, funkcjonowania oraz parametrów naszej stolarki PVC. Wszystkie zmiany poprzedzone były testami i badaniami, które pozwoliły na zaimplementowanie ich w naszych produktach.

 • Uszczelnienie:
  Dbając o parametry przepuszczalności powietrza została zmieniona geometria uszczelki oraz sposób nakładania. Teraz uszczelka na całym obwodzie okna posiada tylko jedno łączenie u góry skrzydła bądź ramy.

   Uszczelka stosowana dotychczas  Nowa uszczelka
  Uszczelka stosowana dotychczas Nowa uszczelka
  Poprzedni sposób nakładania uszczelki Nowy sposób nakładania uszczelki
 • Poprawienie parametru wodoszczelności:
  Dzięki wycięciu 50 mm uszczelki przylgowej nastąpiło wyrównanie ciśnienia w przestrzeni między ramą a skrzydłem czego efektem jest poprawa wydolności odwodnień. Uszczelka jest rozszczelniona w górnej części skrzydła i nie jest widoczne oraz nie wpływa na codzienną obsługę okien.

  Górna część skrzydła bez rozszczelnienia Górna część skrzydła z rozszczelnieniem
 • Zmiana standardu wzmacniania skrzydeł okiennych:
  Kolejnym ulepszeniem wpływającym na statykę skrzydeł oraz uniemożliwiające wygięcia jest zastosowanie w każdym skrzydle w kolorze stali o grubości 2mm. W skrzydłach białych zastosowanie stali zależne jest od tabeli statyki i zastosowana może być stal o grubości 1 mm bądź 2 mm w zależności od wielkości skrzydła. Stal 2 mm zastosowana będzie również w każdej przyldze słupka ruchomego bez względu na kolor oraz wysokość. Poniżej przedstawiamy zależność zastosowania stali w okien białym względem wielkości i wagi skrzydła:

  Przykładowy wykres statyki
  -okno białe
  Przykładowy wykres statyki
  -okno w okleinie
 • Nowy standard otworów odprężających
  W celu uniknięcia wypaczania się stolarki zmieniliśmy standardy otworów wyrównujących ciśnienie wewnątrz komór profili.

  Odprężanie słupka stałego

   

  Odprężanie ramy okiennej

   

 • Zmiana procesu frezowania odwodnień:
  Ilość odwodnień zależna jest teraz od szerokości kwater okna i dostosowana tak aby uzyskać lepszy parametr odporności w wodę:
  – w zakresie szerokości ościeżnicy do 600 mm – 1 odwodnienie
  – w zakresie szerokości ościeżnicy od 600 mm do 1200 mm – 2 odwodnienia
  – w zakresie szerokości ościeżnicy od 1200 – 3 odwodnienia

Newsy

19.07.2017