Zgłoś naruszenie

Pomóż nam chronić wizerunek Dobroplast i Grupy DOVISTA jako Spółki Modelowej. Możesz to zrobić, zgłaszając przypadki przestępstw finansowych, nieprawidłowości w rozliczeniach księgowych, korupcji oraz naruszenia zasad środowiska pracy.

Zgłoś naruszenie

Pomóż nam chronić wizerunek Dobroplast i Grupy DOVISTA jako Spółki Modelowej. Możesz to zrobić, zgłaszając przypadki przestępstw finansowych, nieprawidłowości w rozliczeniach księgowych, korupcji oraz naruszenia zasad środowiska pracy.

Celem systemu zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości jest zagwarantowanie, że problemy lub zachowania wychodzące od pracowników Dobroplast oraz podmiotów DOVISTA lub innych osób pozostających w stosunkach z firmami należącymi do grupy DOVISTA mogą być łatwo i bezpiecznie zgłoszone zewnętrznemu i bezstronnemu podmiotowi, zgodnie z ogólnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Ponadto pragniemy zapewnić, że można to zrobić w dowolnym czasie i że nikt nie będzie narażony na prześladowanie lub dyskryminację, jeżeli w dobrej wierze skorzysta z systemu zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości.

System zgłaszania nadużyć DOVISTA nie powinien być wykorzystywany do wysuwania fałszywych oskarżeń, zgłaszania nieprawdziwych informacji lub czynów nie mających znamion przestępstwa.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, by można było się z Tobą skontaktować w przypadku, gdy będziemy potrzebować więcej informacji, by zareagować na Twoje zgłoszenie. Wszystkie sprawozdania są traktowane ściśle poufnie i gwarantujemy Ci pełną anonimowość w związku z osobami, które otrzymały powiadomienie.

Przejdź do raportowania