Dofinansowanie projektu

Opracowanie pilotażowej linii technologicznej do wytwarzania okien połaciowych z PVC, o lepszych parametrach akustycznych, wagowych i cieplnych

Fundusze Unijne

Dobroplast Fabryka Okien Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością pn.: „Opracowanie pilotażowej linii technologicznej do wytwarzania okien połaciowych z PVC, o lepszych parametrach akustycznych, wagowych i cieplnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, DZIAŁANIE 1.1.1. POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z wprowadzeniem na rynek okien połaciowych o ulepszonych parametrach. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące i będzie składał się z 3 etapów realizowanych w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych.Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie pierwsze okno połaciowe i technologia jego wytwarzania, w której zastosowana zostanie nowa technika wzmocnień ograniczająca dotychczas stosowaną w branży stal ocynkowaną.

Efektem zrealizowanych prac będzie wprowadzenie na rynek okien połaciowych o znacząco ulepszonych parametrach w zakresie m.in. izolacyjności cieplnej i akustyki, a wiec cech wysoce cenionych przez klientów indywidualnych. Dzięki wykonaniu prac B+R w projekcie nastąpi przejście od VI do IX poziomu gotowości technologicznej, tym samym technologia zostanie zwalidowana w warunkach rzeczywistych.

Wartość projektu: 8 991 900.10 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 596 760.04 PLN
Okres realizacji projektu: 01.11.2019 – 31.10.2021

https://dobroplast.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/