Prestiżowa nagroda Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR dla Dobroplast

Prestiżowa nagroda Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR trafia do godnych polecenia firm, które tworzą bezpieczne i stabilne miejsca pracy oraz dbają przy tym o szeroko rozumiany rozwój kadry. W tym roku nagrodę tę otrzymała firma Dobroplast, za szczególnie odpowiedzialne podejście do kwestii jakości zatrudnienia.

Odpowiedzialny pracodawca – Lider HR 2020 to ogólnopolski Program z obszaru human resources (HR), którego celem jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi.
Głównym kryterium wyboru laureatów programu jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in. takie czynniki jak:

  • Przestrzeganie prawa pracy
  • Przestrzeganie przepisów bhp
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników
  • Dynamika rozwoju kadry
  • Dynamika zatrudnienia
  • Reputacja podmiotu gospodarczego
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • System motywacyjny

Dołączenie firmy Dobroplast do grona najlepszych pracodawców to istotne wyróżnienie, bo przyjazna atmosfera pracy, indywidualne podejście oraz zaangażowanie pracowników to wartości, którymi Dobroplast kieruje się od lat. Głównym kryterium wyboru laureatów, jak co roku była szeroko rozumiana jakość zatrudnienia, w tym wspieranie rozwoju pracowników
poprzez dofinansowanie studiów i organizowanie szkoleń.

Newsy

23.07.2020