Nawiewnik okienny – co to jest i kiedy się go stosuje?

Do czego służy nawiewnik okienny? W jakim celu się go montuje? Jakie są wady i zalety nawiewników okiennych? W tym poradniku nasz ekspert opowie o akcesoriach okiennych służących do kontrolowanego, automatycznego napowietrzania pomieszczeń.

Nowoczesne okna są w stanie zapewnić całkowitą szczelność, dzięki czemu spełniają wysokie normy energooszczędności. Niestety wiąże się to z ograniczeniem przepływu powietrza z zewnątrz, a zatem pogorszeniem naturalnej wentylacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, okna pełniące funkcję wentylacyjne muszą posiadać funkcję wymiany gazowej. Odstępstwem od tej reguły są pomieszczenia, w których zamontowano system wentylacji mechanicznej nawiewnej lub nawiewno-wywiewnej. Przygotowaliśmy dla Was poradnik, w którym wraz ze specjalistą z firmy Dobroplast umieściliśmy najważniejsze informacje na temat nawiewników okiennych.

Czym jest nawiewnik okienny?
Nawiewnik okienny to automatyczne urządzenie umieszczane w obrębie okna, które poprzez niewielkie otwory zapewnia cyrkulację powietrza, a dokładniej wpuszcza do pomieszczenia powietrze z zewnątrz, jednocześnie napędzając wentylację grawitacyjną. Nawiewniki montuje się albo w górnej części okna – w strukturze ramy – lub pomiędzy nadprożem a górną częścią ramy. Drugi ze sposobów montażu nie wymaga frezowania szczelin i ingerencji w ciągłość konstrukcji okna. Działanie nawietrzaków okiennych nie jest zależne od energii elektrycznej, zatem należą do kategorii urządzeń w pełni ekologicznych. Istnieją trzy rodzaje nawiewników okiennych:

Nawiewnik higrosterowany
Jego działanie uzależnione jest od poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Wewnątrz tego typu nawiewnika znajduje się niewielkie urządzenie – higrometr, który na bieżąco mierzy zawartość cząsteczek wody w znajdującym się wewnątrz domu powietrzu. Gdy poziom ten osiągnie wyznaczony przez producenta pułap, nawiewnik otwiera się. Nawiewniki posiadają okap akustyczny, który tłumi hałasy do 37 decybeli. Urządzenie jest praktycznie bezawaryjne, wymaga jedynie oczyszczenia raz na 12 miesięcy. Nawiewnik higrosterowany jest wyposażony w dźwignię, dzięki której można samodzielnie otwierać i zamykać szczeliny.

Nawiewniki ciśnieniowe
Podobnie jak opisane wcześniej nawiewniki higrosterowane, również te ciśnieniowe tłumią akustykę do 37 db oraz posiadają możliwość regulacji strumienia powietrza. Działają na zasadzie wyrównywania ciśnienia – urządzenie reaguje zarówno na jego poziom na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczenia. Tego rodzaju nawiewniki zabezpieczają przed nadmiernym wychładzaniem lub odczuwalnymi podmuchami powietrza w domu, gdy na zewnątrz panują niekorzystne warunki atmosferyczne (bardzo niska temperatura lub silny wiatr).

Nawiewnik wrębowy
Nawiewniki wrębowe również działają na zasadzie wyrównywania ciśnienia zewnętrznego z wewnętrznym. Szczeliny blokują zbyt intensywny napływ powietrza, gdy na dworze panuje silny wiatr, co zapobiega powstawaniu zbyt mocnych podmuchów wiatru w pomieszczeniu. Nawiewniki wrębowe można instalować na już zamontowanych oknach, wystarczy nieskomplikowane frezowanie szczelin w ramie.

Do czego służy nawiewnik okienny?
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nawiewniki okienne nie były aż tak potrzebne, jak w obecnych czasach. Mało kto słyszał wtedy o energooszczędnym budownictwie, a drewniane ramy okien, jak i same szyby, dość swobodnie przepuszczały powietrze, dzięki czemu nie było potrzeby wspomagania naturalnej wymiany gazowej pomiędzy otoczeniem i pomieszczeniami. Wraz z nadejściem końca lat 90-tych coraz większą uwagę zaczęto skupiać na ekologii, w tym ograniczeniu utraty ciepła z ogrzewanych pomieszczeń. Okna stawały się coraz to szczelniejsze, aż do momentu, w którym normy jakościowe doprowadziły do powstania problemów z wentylacją. Rozwiązaniem tych trudności okazały się nawiewniki okienne, które nie powodują strat ciepła z wewnątrz, a jednocześnie zapewniają dopływ świeżego powietrza i jego prawidłowy ruch w ciągach wentylacyjnych.

Nawiewnik okienny – wady i zalety
Jak mówi Artur Kruszewski, kierownik działu Badań i Rozwoju w firmie Dobroplast, przy wyborze najwłaściwszych nawiewników okiennych należy kierować się przede wszystkim wytycznymi Polskiej Normy i warunków technicznych. Najprościej liczbę i wydajnośc nawiewników można dobrać dzieląc objętość pomieszczenia np. 70m3 przez wydajność nawiewnika np 35m3. Uzyskany wynik informuje nas że musimy zamontować dwa nawiewniki. Jest to bardzo uproszczony sposób, ponieważ na ilość potrzebnego powietrza może wpływać zapotrzebowanie innych urządzeń ogrzewających wodę i powietrze np. piece gazowe, kominki itp. Należy pamiętać że nawiewniki to tylko jedna część systemu wentylacji odpowiadająca za dostarczenie powietrza, natomiast równie ważna jest druga część odpowiadająca za wyciąg zużytego powietrza. Żeby zapewnić sprawne funkcjonowanie wentylacji obie części systemu wentylacji nawiewną i wyciągowa muszą się bilansować. Warto podkreślić że nawiewniki bez sprawnie działającej wentylacji wyciągowej nie spełnia swojego zadania. W przypadku domów z rekuperacją nie stosuje się nawiewników powietrza, gdyż zaburzają one pracę tej instalacji.

Dość sporą wadą nawiewników jest to, że zmniejszają one dźwiękoszczelność okna, gdyż szczelinami, którymi przedostaje się powietrze, również przedostaje się hałas.
W sezonach zimowych przez nawiewnik płynące zimne powietrze z zewnątrz może powodować skraplanie się pary wodnej na jego wewnętrznej stronie. Jest to naturalne zjawisko podobne do rosienia okularów, zwłaszcza zimą, kiedy wchodzimy do ogrzewanego pomieszczenia.Jak przedstawia się kwestia wad i zalet posiadania tych akcesoriów?

Zalety nawiewników okiennych:

 • usprawnienie wentylacji grawitacyjnej,
 • stały napływ świeżego powietrza,
 • sprawniejsze usuwanie z pomieszczeń dwutlenku węgla,
 • lepsze natlenowanie powietrza w pokojach,
 • automatyczne, niewymagające zasilania działanie,
 • regulacja wilgotności powietrza (nawiewniki higrosterowane),
 • zapobieganie nadmiernemu wychłodzeniu (nawiewniki ciśnieniowe),
 • wyrównanie ciśnienia wewnętrznego z zewnętrznym.

Wady nawiewników okiennych

 • możliwość nadmiernego wychłodzenia przy ręcznym nastawie szpar,
 • brak reakcji na temperaturę i różnice ciśnień w przypadku nawiewników higrosterowanych,
 • konieczność dodatkowego montażu nawiewników wrębowych,
 • brak reakcji na poziom wilgotności w przypadku nawiewników ciśnieniowych.

Nawiewnik okienny to bardzo przydatny element stolarki okiennej, który zapewnia właściwą cyrkulację powietrza pomiędzy światem zewnętrznym, a pionem wentylacyjnym. Na rynku występuje kilka rodzajów tych urządzeń, zatem każdy może dostosować nawiewniki okienne do własnych preferencji oraz pogody, jaka charakteryzuje dany region. Mamy nadzieję, że nasz poradnik pomoże Wam dokonać najkorzystniejszego wyboru.

Porady

10.05.2022