Jakich błędów unikać przy montażu okna?

Prawidłowy montaż okien to klucz do ciepłego, dobrze zaizolowanego domu bez hałasów. Niestety, często zdarza się, że źle przeprowadzony montaż okien powoduje przedostawanie się hałasu, powstanie nieszczelności na styku okno mur, a nawet pojawienie się pleśni na ościeżach. Jak temu zaradzić? Nie popełniać poniższych błędów podczas montażu.

Błąd #1: Źle wymierzone okna

Okna niedostosowane do szczelin okiennych powinny zostać wymienione na takie, które pasują do konstrukcji. Zaoszczędzi to pieniędzy i zdrowia domownikom. Konsekwencją takiego błędu jest nie tylko mało estetycznie wyglądająca przestrzeń okienna, lecz także możliwość utraty statyki okna oraz pogorszenie współczynnika izolacyjności.

Najlepiej poprosić specjalistę o wymierzenie okna, a gdy nie ma takiej możliwości każdą przestrzeń pozostawioną na okno zmierzyć oddzielnie zgodnie z przyjętymi regułami.

Sprawdź, jak dokładnie zmierzyć okna (WIDEO)

Błąd #2: Brak oczyszczenia podłoża lub nierówne podłoże

Niestety, to jeden największych grzechów podczas montażu okna. Kiedy powierzchnia jest nierówna lub w ościeżnicach znajdują się resztki po starym oknie, pył lub gruz to pianka montażowa nie zapewni najwyższej przyczepności i nie będzie chciała związać się z podłożem. W konsekwencji powstające szczeliny mogą prowadzić do przedmuchów wiatru do wewnątrz.

Po oczyszczeniu powierzchni okiennej warto dodatkowo zagruntować wszystkie ościeżnice, dzięki czemu piana będzie dobrze przylegać do faktury.

Błąd #3: Złe osadzenie ramy w ścianie

Dylatacja to szczelina pomiędzy murem a oknem, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania okna, kompensująca różnice w odkształcaniu okna i budynku. Zbyt mała odległość pomiędzy ościeżnicą a murem może powodować powstawanie naprężeń w oknie, natomiast zbyt dużą utratę stateczności okna. Między murem a prawidłowo zamontowanym oknem powinno być ok. 2-3 cm odstępu. Po właściwym ustawieniu okna wolną przestrzeń należy wypełnić pianą lub taśmą rozprężną.

Pianka ma silne właściwości rozprężania się, dlatego zaaplikowanie zbyt dużej ilości produktu może wypchnąć ramę okna. Z kolei nałożenie za małej ilości pianki spowoduje skurczenie się ramy z powodu niskiej temperatury.

Błąd #4: Osadzenie okna bez klocków podporowych i kotew

Należy pamiętać, że pianka nie jest elementem mocującym okno do ościeżnic, a jedynie warstwą izolacyjną. Do przytwierdzenia ram okiennych służą kotwy lub dyble, które niekiedy są błędnie pomijane. Liczba mocowań i łączników ma znaczenie – zwłaszcza gdy będzie ich za mało, wpłynie to na stabilność okna.

W żadnym wypadku nie należy montować okna bezpośrednio na murze lub izolacji. Okno należy umieścić na klockach podporowych. Poprzez klocki przenoszony jest ciężar okna na konstrukcję budowlaną. Po zakończonym montażu nie należy ich usuwać. Ilość i rozmieszczenie kloców podporowych są bardzo ważne. Powinny one być rozmieszczone tak, by równomiernie przenieść ciężar okna na konstrukcję muru i zapobiec jego przemieszczaniu.

Prawidłowe mocowanie całej konstrukcji:

Błąd #5: Złe uszczelnienie okna

Piana poliuretanowa jest materiałem o strukturze gąbki, która, jak wiemy, dobrze chłonie wilgoć. Jeśli nie zabezpieczymy pianki żadnym produktem, a okno będzie wystawione na warunki atmosferyczne, pojawią się przedmuchy. Konsekwencją źle uszczelnionego okna jest powstawanie tzw. mostków termicznych, które mają negatywny wpływ na izolację termiczną, akustyczną i mogą powodować osadzanie się pleśni.

Jak zatem zabezpieczyć okno pianką poliuretanową? Pianę nakłada się ruchem zygzakowatym od wewnątrz i na zewnątrz okna. Podłoże należy spryskać niewielką ilością wody, tak aby pianka lepiej związała się do podłoża. Trzeba pamiętać, że sama pianka nie wystarczy do pełnego zaizolowania szczeliny dylatacyjnej. Zdarza się, że produkt może się kruszyć i nie zawsze wypełni idealnie przestrzeń podczas montażu. Dlatego dodatkowo warto zastosować od strony wewnętrznej paroszczelną taśmę okienną, która zapobiega dostawaniu się pary do szczeliny między oknem a murem. To ważne, ponieważ wilgotny uszczelniacz traci na właściwościach termicznych i akustycznych oraz szybciej niszczeje.

Z kolei po stronie zewnętrznej najlepiej zastosować warstwę z folii paroprzepuszczalnej, która chroni izolację przed wilgocią. W ten sposób osłona okna będzie chronić przed wnikaniem wilgoci oraz przedmuchami wiatru.

Warto pamiętać o elastycznej strukturze okna, które zachowuje się inaczej pod wpływem zmian temperatur i warunków atmosferycznych. Montaż okien powinien zostać przeprowadzony przez fachowców, co znacznie zmniejszy ryzyko występowania problemów.

Zapytaj o możliwość montażu u dealera Dobroplast na sklep.dobroplast.pl

Porady

17.06.2021