Ciepły montaż okien – na czym polega i czy warto się na niego zdecydować?

Ciepły montaż okien różni się znacznie od standardowej instalacji, a jego celem jest jak najskuteczniejsze zabezpieczenie przed kosztowną utratą ciepła. Czym charakteryzuje się ciepły montaż okien? Opowie o tym nasz ekspert z firmy Dobroplast, Artur Kruszewski.

Podniesienie standardów termoizolacyjności stolarki okiennej spowodowało powstanie stosunkowo nowej, ekologicznej alternatywy montażu okien z użyciem uszczelniającej pianki montażowej. Żadne okno nie będzie w pełni energooszczędne, jeśli podczas instalacji w ościeżu ramy okna nie zostaną odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem ciepła i wilgoci. Czym charakteryzuje się ciepły montaż? Jak wykonać go prawidłowo i zachować pełnię właściwości energooszczędnych okien?


Co to jest ciepły montaż okien?
Mianem ciepłego montażu określa się taki sposób instalacji okna w ścianie, który uszczelnia miejsce zamocowania ramy okiennej w konstrukcji budynku. Izolacja termiczna zbudowana jest w tym przypadku z trzech warstw uszczelnienia, a nie jedynie podkładu z pianki izolacyjnej. Zgodnie z wytycznymi ciepłego montażu, oprócz podkładu z piany stosuje się taśmy paroprzepuszczalne oraz paroszczelne. Mają one chronić zarówno samo pomieszczenie, jak i zastosowaną przy instalacji wewnętrzną warstwę termoizolacyjną.

Warstwę wewnętrzną stanowi zawsze pianka poliuretanowa, dokładnie wypełniająca wszelkie szczeliny pomiędzy framugą okna, a murem. Od strony pomieszczenia nakłada się tzw. warstwę wewnętrzną, czyli taśmę paroszczelną. Dzięki niej wilgoć z pokoju nie wnika w piankę izolacyjną. Od strony zewnętrznej stosuje się trzecią warstwę uszczelnienia, czyli taśmę paroprzepuszczalną. Jej właściwości jednocześnie chronią przed przenikaniem wody z opadów atmosferycznych do pomieszczenia, jednocześnie umożliwiając wydostawanie się na zewnątrz pary wodnej, która mogła pojawić się w warstwie izolacji.

Zastosowanie takiego zestawu zapewnia, że pomiędzy ramą okna a murem nie będą powstawały nieszczelności, a pianka montażowa nie będzie narażona na zawilgocenie, które znacznie obniża jej właściwości – zarówno stopień izolacji termicznej, jak i akustycznej. Jedynie w pełni wyschnięta warstwa pianki montażowej będzie spełniała swoje zadanie, a okna pozostaną w pełni energooszczędne.

Techniki wykonania ciepłego montażu
Ciepły montaż okien można wykonać na dwa sposoby. Wybór najwłaściwszej metody zależy od tego, z jaką grubością warstwy docieplenia oraz z jakim typem ściany mamy do czynienia. Instalację warstwową można wykonać w warstwie ocieplenia budynku, co zwiększa skuteczność termoizolacji okna. Jak twierdzi Artur Kruszewski z firmy Dobroplast: pracochłonność tego typu montażu podwyższa jego cenę, jednak długofalowe korzyści, jakie daje tak dokładne zabezpieczenie pomieszczeń w domu, same w sobie przynoszą obniżenie kosztów energii i ogrzewania.

Druga popularna metoda wykonania ciepłego montażu to instalacja ramy okna na termoizolujących konsolach, przytwierdzonych do muru. Obudowane izolacją okno można maksymalnie wysunąć w warstwie docieplenia i dzięki temu uniknąć powstawania mostków termicznych. W zależności od materiału budulcowego otworu, np. w przypadku cegieł ceramicznych, problematycznym może okazać się precyzyjne wypełnienie nierównych powierzchni pianką poliuretanową lub uszczelnienie szczelin taśmami.

Ciepły montaż okien a standardowa instalacja – różnice
Pomiędzy standardowym montażem okien, który opierał się na uszczelnianiu okien pianką, a warstwową instalacją istnieje bardzo znacząca różnica. Na temat zróżnicowania wypowiada się nasz ekspert, Artur Kruszewski, kierownik działu Badań i Rozwoju w firmie Dobroplast:

Ciepły montaż okien – za i przeciw
Jak każde rozwiązanie techniczne, posiadające swoją alternatywę, również ciepły montaż okien posiada swoich zwolenników i przeciwników. Jakie zatem są plusy i minusy warstwowej instalacji stolarki okiennej?

Zalety ciepłego montażu okien
Pierwszą z zalet warstwowej izolacji okien jest z pewnością oszczędność kosztów ogrzewania, uzyskiwana dzięki znacznemu i długofalowemu zmniejszeniu strat ciepła. Nie bez znaczenia pozostaje wpływ ciepłego montażu na środowisko. Skuteczne uszczelnienie pomieszczeń, przy jednoczesnym zastosowaniu nawiewników okiennych, zapewnia utrzymanie stałej, pożądanej temperatury. Taka technika instalacji okien fasadowych i dachowych zwiększa ciepło w pokoju o co najmniej kilka stopni w stosunku do temperatury panującej w pomieszczeniach nieprawidłowo termoizolowanych. Dla wielu osób wielką zaletą będzie także wyeliminowanie problemu powstawania przeciągów wynikających nawet z najdrobniejszych nieszczelności oraz ochrona przed zawilgoceniem i pleśnią.

Ciepły montaż – wady
W przypadku warstwowego montażu stolarki otworowej ciężko mówić o jakichkolwiek wadach. Co prawda sama instalacja jest bardziej kosztowna, niż w przypadku uszczelnienia wykonanego jedynie z pianki termoizolacyjnej, jednak jej koszty zwracają się w postaci oszczędności na ogrzewaniu pomieszczeń. Dodatkowym utrudnieniem, wynikającym z techniki wykonywania ciepłego montażu, jest konieczność zatrudnienia wykwalifikowanej ekipy remontowej, która będzie w stanie wykonać termoizolację w sposób profesjonalny i skuteczny.

Geneza wynalezienia ciepłego montażu
Ciepły montaż jest metodą stworzoną w odpowiedzi na normę WT 2021, która od roku 2021 wprowadziła nowy standard stolarki okiennej. Według tego dokumentu współczynnik przenikania ciepła U w przypadku okien znajdujących się na fasadzie musi wynosić nie więcej, niż 0,9 W/m²K. Dla okien dachowych wartość ta wynosi 1,1 W/m²K. Przytoczone przepisy budowlane mogą wydawać się bardzo restrykcyjne, jednak nie wzięły się znikąd. Są pokłosiem proekologicznej polityki Polski oraz Unii Europejskiej, która dąży do osiągnięcia założeń “Pakietu klimatycznego 3 x 20”. Zawarte w nim postulaty to zmniejszenie zużycia energii o 20%, zredukowanie emisji CO2 na tym samym poziomie oraz podwyższenie o co najmniej 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym.
Wpływ oszczędności energii na środowisko i zmiany klimatyczne
Sukcesywne zmniejszanie zużycia, a tym samym zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, ma ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego i wpływu, jakie ma na nie działalność człowieka. Z czego to wynika i jaki wpływ na ekologię ma termoizolacja? Jak mówi nasz ekspert Artur Kruszewski, obniżenie poziomu ogrzewania, szczególnie w przypadku tego wymagającego energii elektrycznej, redukuje ilość generowanych przez elektrociepłownie zanieczyszczeń, jak również zmniejsza zapotrzebowanie na niektóre paliwa kopalne, niezbędne do wytwarzania energii.

Podsumowując – ciepły montaż okien to inwestycja, która nie tylko zwróci się w relatywnie krótkim czasie, ale również zacznie przynosić profity, zmniejszając rachunki za ogrzewanie. Zdecydowanie warto rozważyć wybór opcji warstwowego montażu okien również ze względu na ich pozytywne efekty ekologiczne oraz coraz bardziej odczuwalne zmiany klimatyczne.

Porady

14.06.2022