Nowość- okna dachowe Skylight Termo w ofercie Dobroplast

Termoizolacja zgodna z przepisami – nowa linia okien dachowych Termo firmy Dobroplast

Od stycznia 2014 obowiązują nowe przepisy polskiego prawa dotyczące warunków technicznych, jakie powinny spełniać nowobudowane i modernizowane obiekty. Wraz z początkiem nadchodzącego roku czekają nas kolejne zmiany związane z obniżeniem maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych, w tym również przeszkleń. Przygotowując się do jeszcze bardziej zaostrzonych wymagań, firma Dobroplast wprowadza do swojej oferty nowość – linię ulepszonych okien termoizolacyjnych Termo, których parametry odpowiadać będą nowym przepisom.

Obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (z dnia 5.07.2013r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest naturalną konsekwencją wprowadzania w życie restrykcyjnych norm Unii Europejskiej, a w szczególności dyrektywy unijnej 2010/31/UE dotyczącej ekonomicznego zarządzania energią. Mocno determinuje to projektowanie nowych i modernizację starych budynków, zwłaszcza w kontekście dobierania materiałów do wznoszenia konstrukcji. W praktyce oznacza to, że zarówno projektanci, inwestorzy, a nawet producenci materiałów budowlanych sprostać muszą restrykcyjnym wymaganiom dotyczącym obniżenia zapotrzebowania budynków na energię pierwotną oraz zwiększenia izolacyjności termicznej przegród, w tym m.in. przeszkleń. Dostosowywanie krajowych przepisów do unijnych norm rozłożone zostało na kilka etapów, a dzień 1 stycznia 2017 będzie chwilą wejścia w życie kolejnych obostrzeń. Firma Dobroplast, chcąc jak najlepiej dostosować swoją ofertę do nowych przepisów i potrzeb inwestorów oraz projektantów, wprowadza linię okien dachowych Termo, które pozwolą sprostać zmienionym, maksymalnym wartościom współczynnika Uw dla okien. Nowa oferta obowiązywać będzie już od stycznia przyszłego roku.

Nowe przepisy, nowe okna

Dostosowanie budynków do wymagań unijnych pociąga za sobą konieczność zmniejszania zapotrzebowania na energię pierwotną, ale jednocześnie zwiększania wymagań co do izolacyjności termicznej przegród. Stopniowemu zaostrzeniu ulega więc współczynnik przenikania ciepła, który dla okien dachowych wynosił do tej pory 1,5W/m²K. Od 1 stycznia 2017 roku nie powinien on przekraczać już 1,3 W/m²K, co oznacza, że we wszystkich projektach powstałych po nowym roku uwzględnione muszą być okna dachowe mające Uw co najmniej na takim poziomie. Seria okien dachowych Dobroplast została zmodyfikowana w taki sposób, aby spełniać zakładane wartości. W porównaniu do swoich poprzedników, okien dachowych i wyłazów Skylight, nowe propozycje posiadają szereg zmian wpływających na jeszcze lepszą szczelność oraz termoizolacyjność okien. Dodatkowymi nakładkami termo docieplony został bowiem element dolny, boczny i górny okna, a zmianie uległ również zastosowany pakiet szybowy. I tak w oknach z linii Termo firmy Dobroplast będzie to pakiet z ciepłą ramką tworzywową wypełniony argonem (4H/16TGI +Ar/4T). Efektem takich rozwiązań jest uzyskanie współczynnika przenikania ciepła Uw o wartości 1,3 W/m²K, czyli takiego, który z powodzeniem spełnia normy przewidywane na najbliższe lata.

Zmiany wpływające na termoizolacyjność to nie jedyne modyfikacje dotyczące okien dachowych firmy Dobroplast. Okna Termo posiadać będą również mocniejsze, stalowe rolki przykręcane na dodatkowe wzmocnienie, które zapewnią bezawaryjne otwieranie i zamykanie okien przez długi czas. Różnicę zauważyć można również w przypadku gniazda klamki, które dzięki ukrytym zaczepom, zapewnia pewniejsze mocowanie w profilu, a designem dostosowane zostało do opływowych kształtów całego okna. Estetykę okna podnosi także zaślepka plastikowa zamykająca profil dodatkowy.

Nowoczesne technologie pozwalają na tworzenie systemów okiennych, które doskonale spełniają restrykcyjne przepisy prawa budowlanego, jak również coraz większe wymagania pod względem ich eleganckiego wyglądu. Okna Termo firmy Dobroplast uwzględniają obie te kwestie.

W nowej ofercie Termo firmy Dobroplast dostępne będą następujące produkty: Termo, Termo Loft, Termo Premium oraz Termo Loft Premium.

Newsy

12.12.2016