Naše výrobky
v praxi

Pozrite sa, ako sa naše výrobky používajú na vytváranie krásnych a funkčných priestorov a ako naše technologické riešenie pomáha budovať moderné, energeticky úsporné, domácnosti.

Referencie

Pekabud Market

Poznaň, ulica Śliska

Približne 300 okien a balkónových dverí zo série Avantgrade 7000 v bielej farbe bolo použitých v rezidenčnej investícii Pekabud Market v Poznani.